Sổ bìa da cao cấp

Sổ bìa da 6 còng cao cấp

Sổ bìa da 6 còng, có thể thay ruột, thêm hoặc bớt các trang bên trong dễ dàng tùy ý